Συν-Ανάπτυξη

Η δυναμική της ARC, της επιτρέπει να συμμετέχει ενεργά στη συγχρηματοδότηση των Φ/Β έργων, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση, ανάπτυξη και εξέλιξη του κάθε έργου που αναλαμβάνει. Το υψηλότατο επίπεδο της εμπειρίας μας, αποτελεί την καλύτερη δικλείδα ασφαλείας για την επιχειρηματική βιωσιμότητα και ανάπτυξη ενός έργου, συμβάλλοντας καίρια στην προστασία από μία σειρά δυνητικών κινδύνων οικονομικής και όχι μόνο, φύσεως. Η εταιρία είναι σε θέση να συμμετέχει σε πολλά προτεινόμενα μοντέλα Co–Development, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του έργου και την απλούστευση των διαδικασιών πιστοληπτικής ικανότητας του συμβαλλόμενου πελάτη, αντισταθμίζοντας το κόστος του έργου σε σχέση με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται κατά την ανάπτυξή του.

Με τη συμμετοχή της ARC στα Φ/Β έργα, διασφαλίζεται:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;