Net Metering

Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ

Τι είναι το Net Metering και γιατί μας αφορά ιδιαίτερα;

Ο όρος Net Metering αφορά σε ειδικό υπολογισμό της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και, πιο συγκεκριμένα, στο συμψηφισμό της ενέργειας που καταναλώνεται από άτομα ή φορείς με την ενέργεια που παράγεται από τους προηγούμενους, μέσα στο πλαίσιο καθορισμένων σύγχρονων διαδικασιών και σχετικής εφαρμογής τεχνογνωσίας.

Ο συμψηφισμός της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας, που είναι γνωστός με τον όρο “Net Metering”, αποτελεί μία ιδιαίτερα εξελιγμένη και ωφέλιμη μέθοδο προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης, δεδομένου ότι σχετίζεται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το ότι υιοθετείται σε μεγάλο βαθμό, σε αρκετές χώρες. Μεγάλη σημασία έχει να αναφέρουμε ότι, μέσω του Net Metering, κάθε καταναλωτής έχει το πλεονέκτημα να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος ή εξ ολοκλήρου της ενέργεια που καταναλώνει. Παράλληλα, κάθε χρήστης έχει και το προνόμιο της  εκμετάλλευσης του Δικτύου για έμμεση αποθήκευση της “πράσινης” ενέργειας.

Στο πλαίσιο της καλύτερης κατανόησης της λειτουργίας του Net Metering, να αναφέρουμε ακόμη ότι η χρήση του όρου “Net” προκύπτει από το ότι η εκάστοτε χρέωση-πίστωση του καταναλωτή αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ενέργειας που καταναλώνεται και της ενέργειας που παράγεται σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Υπολογίζοντας, δηλαδή, τη διαφορά καταλήγουμε στην “καθαρή” (net) μέτρηση!

Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός (Virtual Net Metering): Τί είναι & πώς μας βοηθά να εκμεταλλευθούμε τη δύναμη της φύσης;

O εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός, που θα τον συναντήσουμε και ως Virtual Net Metering, είναι η διαδικασία συμψηφισμού της ενέργειας που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις του κάθε αυτοπαραγωγού (που μπορεί να είναι κάποιος ιδιώτης ή επιχείρηση ή άλλου τύπου φορέας) με την ενέργεια που παράγεται από κάποιο φωτοβολταϊκό σταθμό.

Στην περίπτωση του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού τουλάχιστον μία από τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης δε βρίσκεται στον ίδιο ή σε γειτονικό (όμορο) χώρο με το  φωτοβολταϊκό σταθμό. Επίσης, μπορούμε να μιλάμε για περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού εφόσον μία ή και περισσότερες από τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης βρίσκονται στον ίδιο ή γειτονικό χώρο, αλλά δε συνδέονται με την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού (δηλαδή δε συνδέονται ηλεκτρικά). Σε αυτή την περίπτωση, η εγκατάσταση της κατανάλωσης και το φωτοβολταϊκό σύστημα λαμβάνουν τροφοδότηση από διαφορετικές παροχές. Οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το φωτοβολταϊκό σύστημά μας, είναι συνδεδεμένες στο Δίκτυο και βρίσκονται σε αντιστοιχία.

Για να δώσουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων, όσον αφορά στις περιπτώσεις των νησιών που χαρακτηρίζονται ως Μη Διασυνδεδεμένα, είναι ευνόητο ότι η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος πραγματοποιείται στην κοινή Περιφερειακή Ενότητα (και το ίδιο ηλεκτρικό σύστημα) με τις αντιστοιχιζόμενες εγκαταστάσεις κατανάλωσης ενέργειας.

Ο Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός αφορά σε μία μελετημένη πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί σε πάρα πολλά σημεία, εξυπηρετώντας τις ενεργειακές ανάγκες των ενδιαφερόμενων. Σε μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων, προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που είναι αρκετά δημοφιλή στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σημασία έχει, όμως, να επιλέξει κανείς μία εξειδικευμένη και έμπειρη εταιρία στη μελέτη και στην εγκατάσταση του συστήματος, καθώς και στη σχετική συμβουλευτική, όπως είναι η ARC , προκειμένου να μπορέσει να επωφεληθεί ουσιαστικά από τη συγκεκριμένη επιλογή.

Ενεργειακός Συμψηφισμός – Μία "έξυπνη" επιλογή για την εξοικονόμηση ενέργειας

Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο  να ταυτίζεται ανά πάσα στιγμή η ενέργεια που καταναλώνεται με την ενέργεια που παράγεται, σε όλο το χρονικό διάστημα υπολογισμού, προκειμένου να υπολογιστεί η αντίστοιχη χρέωση. Ο συγκεκριμένος υπολογισμός πραγματοποιείται σε τριετή βάση λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή κατά τις ηλιόλουστες ημέρες αρκεί για την κάλυψη των ημερήσιων ενεργειακών αναγκών, ενώ το πλεόνασμα θα μπορούσε να καλύψει τμήμα ή και το σύνολο των ενεργειακών αναγκών κατά τις νυχτερινές ώρες. Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του σκεπτικού, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η παραγόμενη ενέργεια θα μπορούσε άνετα να καλύψει τις ανάγκες των χειμερινών μηνών, όποτε η παραγωγή  συμβαίνει να είναι χαμηλότερη.Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι, στο πλαίσιο της ενεργειακής εξοικονόμησης, υπάρχουν δοκιμασμένες, αξιόπιστες μέθοδοι που συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνογνωσία και πλαισιώνονται από την κατάλληλη διαχείριση.

ARC: Το συνώνυμο της εμπειρίας στην εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Η ARC βρίσκεται για περισσότερα από 10 έτη στο χώρο των κατασκευών και των συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, καλύπτοντας κάθε ανάγκη ιδιωτών, αλλά και εταιρειών κάθε μεγέθους. Έχοντας αναλάβει μεγάλο αριθμό έργων, πολλά από τα οποία χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες  απαιτήσεις (όπως στο βιομηχανικό κλάδο, με φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ.), η ARC μιλά με το έργο της και τις ποιοτικές προδιαγραφές του. Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών όπως μελέτη,  συμβουλευτική και εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας και έχουμε όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, προκειμένου να ικανοποιήσουμε κάθε απαίτηση, παραθέτοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα οικονομικές επιλογές. Κάθε μέλος της ομάδας μας  χαρακτηρίζεται από εξειδικευμένη κατάρτιση και εμπειρία, ώστε να  μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ενεργούμε προς το μακροπρόθεσμο όφελος του χώρου και του περιβάλλοντός σας!

Φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό: Ποιος δικαιούται να το εγκαταστήσει;

Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή ιδιώτες), καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που είτε τους ανήκει ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε δικαιούνται να τον χρησιμοποιούν (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.).

Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός: Δικαίωμα συμμετοχής & η παράμετρος της κοινής ωφέλειας

Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού  συμψηφισμού με στόχο την υποστήριξη κοινωφελών σκοπών, καθώς και άλλων σκοπών δημοσίου ενδιαφέροντος, τοπικής ή  ευρύτερης εμβέλειας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Ενεργειακές Κοινότητες, τα Νομικά Πρόσωπα καθώς και επίσης τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. .Η παράμετρος των σκοπών της κοινής ωφέλειας προκύπτει, βέβαια, από την οικολογική εξοικονόμηση ενέργειας που χαρακτηρίζει τις σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας.

Επιπλέον, τη συμμετοχή στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό δικαιούνται και όσοι είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών   Εκμεταλλεύσεων του νόμου 3874/2010. Η συμμετοχή είναι εφικτή στην περίπτωση που κανείς έχει στην κυριότητά του το χώρο όπου θα εγκατασταθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός ή στην περίπτωση που έχει τη νόμιμη χρήση του (περίπτωση νόμιμης χρήσης μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ.)

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί & χρήσιμες πληροφορίες

 •  Σε κάθε περίπτωση κοινόχρηστου  κοινόκτητου χώρου ακινήτου επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσότερων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής.
 • Όσον αφορά στις περιπτώσεις των ενεργειακών συμψηφισμών, κάθε φωτοβολταϊκός σταθμός αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με ένα μετρητή κατανάλωσης.
 • Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, κάθε φωτοβολταϊκός σταθμός αντιστοιχίζεται με τουλάχιστον ένα μετρητή κατανάλωσης που δε βρίσκεται απαραίτητα στον ίδιο ή σε όμορο (γειτονικό) χώρο.

Πίνακες Μέγιστης Επιτρεπτής Ισχύος Φ/Β Σταθμού

**Για το νομικό πρόσωπο του κράτους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς ,
γενικής ή τοπικής εμβέλειας δεν ισχύει ο περιορισμός των 3.0 MWp.

Πίνακας Μέγιστης Επιτρεπτής Ισχύος Φ/Β Σταθμού

Αιτήματα επαύξησης ισχύος φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής: Πότε γίνονται αποδεκτά;

Σε κάποιες περιπτώσεις χρηστών Net Metering υπάρχει η ανάγκη αύξησης της ισχύος των φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής. Υπάρχει η δυνατότητα ικανοποίησης ενός τέτοιου αιτήματος και πότε μπορεί να επιτευχθεί αυτή η αναβάθμιση;

Ας δούμε τί ισχύει ανά περίπτωση:

 • Εφόσον πραγματοποιηθεί αίτημα για αύξηση της ισχύος μη λειτουργούντων συστημάτων με Προσφορά Σύνδεσης, γίνεται ακύρωση της προσφοράς και, στη συνέχεια, έκδοση νέας προσφοράς, με βάση τους όρους που ισχύουν στηνπαρούσα φάση. Εξαίρεση αποτελούν: οι περιοχές για τις οποίες υφίσταται περιορισμένο
  περιθώριο ισχύος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αύξηση ισχύος λαμβάνεται υπόψη ως νέο  αίτημα.

 • Μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης, η αύξηση, στο ίδιο επίπεδο τάσης, της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής είναι εφικτή. Θα πρέπει όμως να γίνουν τα εξής βήματα:  
  1. Υποβολή νέου αιτήματος.
  2. Χορήγηση νέας Προσφοράς Σύνδεσης.
  3. Καταβολή της σχετικής δαπάνης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ακολουθεί τροποποίηση των συμβάσεων Σύνδεσης & Συμψηφισμού, ως προς την ισχύ του συστήματος αυτοπαραγωγής.

“Ρυθμιζόμενες” χρεώσεις Net Metering: Πώς υπολογίζονται & τί ισχύει;

Εφόσον κανείς σχεδιάζει να προχωρήσει στις διαδικασίες που θα τον  οδηγήσουν να επωφεληθεί από την τεχνολογία του  Net Metering, έχει σημασία να γνωρίζει τί προβλέπεται για τις σχετικές χρεώσεις:

 •  Κατά τη χρήση του Net Metering υπάρχουν χρεώσεις που αφορούν στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.). Αυτές οι χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης, με βάση την κατανάλωση της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού, κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης. Οι παραπάνω χρεώσεις προκύπτουν από το άθροισμα της απορροφηθείσας από το Δίκτυο και της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας, από το οποίο στη συνέχεια αφαιρείται η ενέργεια που έχει εγχυθεί στο Δίκτυο.

 • Οι υπόλοιπες (πλην των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας) ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δηλαδή το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, η Χρέωση Χρήσης Συστήματος, η Χρέωση Χρήσης Δικτύου και άλλου τύπου (λοιπές) ρυθμιζόμενες χρεώσεις, υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης, με βάση την αποθηκευμένη από το Δίκτυο ενέργεια.

Όλα τα (αποδεδειγμένα) οφέλη που θα σας προσφέρει το Net Metering

Μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού είναι αποδεδειγμένο ότι οι συμμετέχοντες αυτοπαραγωγοί έχουν μεγάλα οφέλη. Προκειμένου, όμως, να προβεί κανείς σε μία συνειδητή απόφαση σε σχέση με τη διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνει, είναι   απαραίτητο να παρατεθούν αναλυτικά κάποια στοιχεία:

1. Η αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση προωθεί και ενισχύει τη σταθερότητα, καθώς προκύπτει ανεξαρτητοποίηση από την αστάθεια της κρατικής τιμολόγησης, όσον αφορά τις χρεώσεις κάθε kWh (κιλοβατώρας).

2. Υιοθετώντας το Net Metering αποφεύγεται η ανεπιθύμητη αναστάτωση από μία ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Μελετώντας τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες σας και αναλύοντας τη προτεινόμενη εγκατάσταση, δύναται να επιτευχθεί χαμηλότερο κόστος της επένδυσης έως και 20 % σε σχέση με τις συνήθεις .

4. Μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ετών πραγματοποιείται απόσβεση της επένδυσης. Αυτό πιστοποιείται από το γεγονός πως, μέσω της εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, υπάρχει απόδοση κεφαλαίου σε ετήσια βάση (που μπορεί να φτάσει μέχρι και το  20%). Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στον αυτοπαραγωγό να έχει απόσβεση μέσα σε περίπου 5 έτη

5. Όσον αφορά στη δαπάνη εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, στο πλαίσιο των διαδικασιών που σχετίζονται με το Net Metering, χρήσιμο είναι να γνωρίζει κανείς ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α 24%) εκπίπτει.

6. Προβλέπεται αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας, η οποία είναι εμφανής ήδη από το πρώτο χρόνο. Πώς γίνεται αυτό; Η παραγόμενη ενέργεια συμψηφίζεται με την ενέργεια που καταναλώνουμε, οπότε εφαρμόζεται μία διαδικασία πιο εκσυγχρονισμένη, πρακτική και συμφέρουσα. Αποτέλεσμα: φτάνουμε στο σημείο να μη χρειάζεται να πληρώνουμε λογαριασμούς!

7. Ένα όφελος που ενδιαφέρει τον κλάδο των αγροτών είναι η μείωση του κόστους παραγωγής για τις ποτιστικές καλλιέργειες. Πρόκειται για σημαντικό πλεονέκτημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το 30% του κόστους παραγωγής αφορά σε κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.

8. Ο συμψηφισμός γίνεται πλέον κάθε 3 έτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρέωση ενέργειας, καθώς και λοιπές σχετικές χρεώσεις είναι πολύ πιθανό, στο βάθος του χρονικού αυτού διαστήματος, να μειωθούν σε μεγάλο βαθμό ή ακόμη και να μηδενιστούν. Έχοντας ως γνώμονα την απορροφώμενη ενέργεια, επιπλέον και οι μεταβλητές χρεώσεις μεταφοράς και διανομής περιορίζονται. Συμπερασματικά, το Net Metering μας <<δείχνει το δρόμο>> προς τη σημαντική μείωση του λογαριασμού ρεύματος.

9. Ο Ενεργειακός Συμψηφισμός δεν ωφελεί μόνο ιδιώτες και επιχειρήσεις επιπλέον, είναι μία ευρύτερα ωφέλιμη και προοδευτική τάση και για αυτό η εγκατάσταση του Ενεργειακού Συμψηφισμού εντάσσεται πλέον σε επιδοτούμενα προγράμματα, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να ανταμείβονται και να απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη.

10. Τέλος, υιοθετώντας τις πρακτικές που συνδέονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενισχύεται η έμπρακτη οικολογική  συμπεριφορά και
ενδυναμώνεται το κίνημα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και μειώνεται η εργοστασιακή παραγωγή ρεύματος με ορυκτά καύσιμα, καθώς και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που επιβαρύνουν την υγεία και το περιβάλλον.

Η ARC βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διαθέτοντας την απόλυτη εξειδίκευση σε ό,τι αφορά στα φωτοβολταϊκά συστήματα, τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κάθε εγκατάσταση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Είμαστε στη διάθεσή σας για μία ολοκληρωμένη ενημέρωση, σχετική συμβουλευτική και προσαρμοσμένες προτάσεις, προς όφελός σας σε σχέση με το Net Metering και τις πιο συμφέρουσες εφαρμογές που σχετίζονται με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ανάπτυξη παραδείγματος οικιακού συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Διασυνδεμένο Σύστημα (Ηπειρωτική Ελλάδα )

Πρόβλεψη Παραγωγής

Οικονομική ανάλυση

Το κέρδος σας

Καταναλώσεις

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια

Inverters - Αντιστροφείς AC/DC

Ρεύματα AC

Energy Flow Graph

Οικονομική ανάλυση επένδυσης και απόσβεσης κεφαλαίου

Οικονομικές Παράμετροι

Επισκόπηση πληρωμών

Αμοιβές και Αποταμιεύσεις

Ταμειακές ροές για τα 10 πρώτα έτη