Μηχανικών Προμηθειών & Κατασκευών

Στον πυρήνα της ARC βρίσκεται η βαθιά κατάρτιση και οι πλέον επικαιροποιημένες γνώσεις όλων των κλάδων της μηχανικής. Μέσα από σύγχρονα και εξειδικευμένα τμήματα ανάπτυξης, είμαστε σε θέση να σας καταθέσουμε αξιόπιστες και πραγματικά συμφέρουσες προτάσεις για την κάλυψη των τεχνικών αναγκών κάθε έργου που επιμελούμαστε. Παράλληλα, η άρτια διάρθρωση των τμημάτων της εταιρίας μας, εγγυάται τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία της ομάδας των μηχανικών μας με τις επιμέρους τεχνικές ομάδες των υπεργολάβων, προσφέροντας ταχεία, εξειδικευμένη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε τεχνικού ζητήματος.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;