Τα έργα μας

Απεσιά Λεμεσού, Κύπρος

Κατασκευή Φ/Β Σταθμού Ισχύος 1,45 MWp , στους πρόποδες του λόφου μεταξύ των οικισμών Απεσιάς και Γεράσα. Η πρόκληση του έργου κατά την κατασκευή ήταν το υψόμετρο του φυσικού εδάφους που άγγιζε τα 780 μ. από το ύψος της θάλασσας , καθώς επίσης και οι κλίσεις του εδάφους , οι οποίες ξεπερνούσαν το 30 %. Ο σχεδιασμός του σταθμού υλοποιήθηκε αρχιτεκτονικά και γεωμετρικά σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και τις κλίσεις του εδάφους , ώστε σε μικρότερη έκταση να εφαρμοστεί το μέγιστο της επένδυσης, με σκοπό την μέγιστη παραγόμενη ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο.

TMX 37 Φράγκο, Καρδίτσα

Κατασκευή Φ/Β Σταθμού σε αγροτεμάχιο αναδασμού με κτηματολογικό αριθμό 37, της κτηματικής περιφέρειας Φράγκου Καρδίτσας. Το εν λόγο έργο είναι ισχύος 1.00 MWp και σκοπός μας τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην κατασκευή αυτού ήταν ο απολυτός ενεργειακός επιμερισμός της εγκατεστημένης ισχύος και ισομερή τμήματα ανά αντιστροφέα (inverter), ώστε να επιτευχθεί υψηλός στόχος της παραγόμενης ενέργειας.

ΤΜΧ 68 Σοφάδες Καρδίτσα
Κατασκευή Φ/Β Σταθμού σε αγροτεμάχιο αναδασμού με κτηματολογικό αριθμό 68, της κτηματικής περιφέρειας Σοφάδων Καρδίτσας. Η εγκατεστημένη ισχύς του έργου είναι 1.00 MWp . Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εφαρμόζοντας εξ ολοκλήρου το μοντέλο της ισόποσης κατανομής παραγόμενης ενέργειας τόσο σε κάθε αντιστροφέα , όσο και σε κάθε υποομάδα στοιχειοσειράς Φ/Β Γεννητριών . Το αρμονικό αποτέλεσμα αποδίδεται και εικονικά στο χώρο.
ΤΜΧ 602 Καλλίθηρο Καρδίτσα
Κατασκευή Φ/Β Σταθμού σε αγροτεμάχιο αναδασμού με κτηματολογικό αριθμό 602, της κτηματικής περιφέρειας Καλλίθηρου Καρδίτσας. Η εγκατεστημένη ισχύς του έργου είναι 1.00 MWp. Οι ιδιαίτερα δυσμενείς και αρνητικές κλίσεις του αγροτεμαχίου ως προς το νότο , δημιούργησαν ένα μοντέλο εφαρμογής χωροθέτησης , με εναλλαγές στην απόσταση μεταξύ των σειρών των συστημάτων στήριξης και το κλίσεων τοποθέτησης αυτών ως προς το νότο με γωνία κλίσης από 26 έως 32 μοίρες. Ο Φ/Β Σταθμός παρά του γεγονότος ότι είναι προσανατολισμένος προς την ανατολή ανταγωνίζεται παραγωγικά Φ/Β Σταθμούς χωροθετημένους σε ιδανικές κλίσεις και προσανατολισμό.
ΤΜΧ 604 Καλλίθηρο, Καρδίτσα
Κατασκευή Φ/Β Σταθμού σε αγροτεμάχιο αναδασμού με κτηματολογικό αριθμό 604, της κτηματικής περιφέρειας Καλλίθηρου Καρδίτσας. Η εγκατεστημένη ισχύς του έργου είναι 1.00 MWp. Στο συγκεκριμένο έργο, η εταιρία πέρα του σχεδιασμού, την προμήθεια , την εγκατάσταση , τη θέση σε εμπορική λειτουργία του σταθμού, παρείχε επιπλέον και την μελέτη και εφαρμογή των χωματουργικών και υδραυλικών έργων στη θέση εγκατάστασης. Το φυσικό έδαφος διαμορφώθηκε από το έντονο ανάγλυφο και τις συνεχής εναλλαγές κλίσεων , σε επίπεδο με ήπιες κλίσεις έως 3%. Ο όγκος χωματισμών που διαμορφώθηκε ξεπέρασε τα 4.650,00 m3. Η όλη διαδικασία επέφερε αποτελέσματα πλέον του 8% από την αρχική πρόβλεψη της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας.
ΤΜΧ 1710 Παλαμάς, Καρδίτσα
Κατασκευή Φ/Β Σταθμού ισχύς 1.00 MWp. Έτος κατασκευής 2022.
Κατοχώρι Φαρσάλων, Λάρισα

Κατασκευή Φ/Β Σταθμού σε αγροτεμάχιο αναδασμού με κτηματολογικό αριθμό 18, της κτηματικής περιφέρειας Κατοχωρίου Φαρσάλων. Η εγκατεστημένη ισχύς του έργου είναι 0.4 MWp. Ο σχεδιασμός και χωροθέτηση του Σταθμού έγινε με γνώμονα την αρχιτεκτονική και λειτουργικότητα τριών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, εντός του ίδιου γεωτεμαχίου, με αξιοποίηση του 100% της επιτρεπόμενης πολεοδομικής κάλυψης.

Κυψέλη Σοφάδων, Καρδίτσας
Κατασκευή Φ/Β Σταθμού ισχύς 0.50 MWp. Έτος κατασκευής 2021.
Δένδρα Τυρνάβου , Λάρισα
Κατασκευή Φ/Β Σταθμού ισχύς 0.50 MWp. Έτος κατασκευής 2022.
Μηλιά Πάφου, Κύπρος
Κατασκευή Φ/Β Σταθμού ισχύς 3.00 MWp. Έτος κατασκευής 2022.
Φυτεία Βέροιας, Ημαθία
Κατασκευή Φ/Β Σταθμού ισχύς 0.40 MWp. Έτος κατασκευής 2022.
Μηλιά Πάφου, Κύπρος

Κατασκευή Φ/Β Σταθμού ισχύς 3.15 MWp. Έτος κατασκευής 2022.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;