Αγγελίες – Προτάσεις

Ν.1. Πώληση Έτοιμων Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Πωλείται Φ/Β Σταθμός Ισχύος 500 KWp στην περιοχή του Δήμου Βόλβης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φ/Β Σταθμού

Οικονομικά Στοιχεία

Ν.2. Πωλείται Φ/Β Σταθμός Ισχύος 400 KWp στην περιοχή του Δήμου Βεροίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φ/Β Σταθμού

Οικονομικά Στοιχεία